Logo Utrecht University

Internships Career Services

Internships

Stagiair(e)s bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN-organisaties in Wenen

Type:
Regular internship
Description

Voor studenten in de laatste fase van hun studie aan een Nederlandse universitaire instelling bestaat de mogelijkheid om stage te lopen bij de Nederlandse Permanente vertegenwoordiging bij de VN-organisaties in Wenen voor de periode 1 september 2017 – 31 januari 2018. Voor deze periode zoekt de Permanente Vertegenwoordiging bij de VN in Wenen twee staigair(e)s

De werkomgeving

De werkzaamheden vinden plaats in een multilaterale context. De stagair(e)s zullen veel tijd doorbrengen op het Vienna International Center (VIC) waar de belangrijke internationale organisaties in Wenen zijn gevestigd: het International Atomic Energy Agency (IAEA), de Comprehensive Test Ban Treaty Organization (CTBTO), de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en de United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). Op het VIC vinden de belangrijkste overleggen en onderhandelingen plaats met de lidstaten over het te voeren beleid door deze organisaties.

De functie-inhoud

De stagiair(e) wordt de gelegenheid geboden kennis te maken met het werk van de PV. Hij/zij zal de medewerkers van de PV ondersteunen bij de reguliere werkzaamheden, waaronder (1) het voeren van internationale onderhandelingen; (2) het opstellen van beleidsaanbevelingen aan Den Haag en (3) het onderhouden van contacten met internationale organisaties en andere nationale vertegenwoordigingen.

Het zelfstandig bijwonen van bijeenkomsten en het analyseren en rapporteren over positievorming van de verschillende landen, waaronder ook binnen de EU, is een wezenlijk bestanddeel van de stage. Inhoudelijke betrokkenheid en het vermogen standpunten helder te verwoorden (in het Engels) in multilaterale bijeenkomsten is essentieel.

Ook bij logistieke en andere praktische werkzaamheden ter ondersteuning van het werk van de PV kan de stagiair(e) betrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als Nederland een side event organiseert over één van haar beleidsprioriteiten en marge van een vergadering.

Profile

Stagiair(e)s dienen te beschikken over de volgende kennis en vaardigheden:

- Initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid;
- Uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk;
- Tenminste passieve beheersing van het Frans;
- Goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- Brede algemene ontwikkeling en interesse.
- Kennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van de VN en EU;
- Kennis van de binnenlandspolitieke verhoudingen in Nederland;
- Representativiteit, enthousiasme en inzet.

Application Procedure

Uw sollicitatie - in de vorm van een motivatiebrief en een CV - dient u te richten aan wev@minbuza.nl, niet later dan 7 juni 2017

Desired Academic Background
Law, Social and behavioural sciences, Media, arts, culture and history, Natural sciences
Preference for bachelor or master student:
Master students
Starts:
September
Length:
5 maanden
Occupation:
Voltijd
Language:
Nederlands en Engels
Compensation:
Stagevergoeding De Rijksbrede stagevergoeding bedraagt €550,00 bruto per maand voor hbo en wo-studenten, voor mbo-studenten bedraagt de stagevergoeding €400,00 bruto per maand bij een volledige stageweek van 40 uur (op dit bedrag vindt nog inhouding plaats van loonbelasting en sociale lasten). Reis- en/of pensionkosten De stagiair(e) op het ministerie kan in aanmerking komen voor vergoeding van reis- of pensionkosten. Men kan niet voor beide vergoedingen tegelijkertijd in aanmerking komen. De maximale pensionkosten vergoeding is €315,00 per maand. Reiskosten worden vergoed volgens overeenkomstig de reguliere vergoeding voor woon-werkverkeer voor ambtenaren. Stagiair(e)s op een post in het buitenland kunnen alleen in aanmerking komen voor pensionkostenvergoeding van maximaal €315,00 per maand. Kosten van de reis naar een post in het buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Apply Before:
08/06/2017

Organization

Name:
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN-organisaties in Wenen
Address
Opernrin5
1010 Wenen
Website:
https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/stages/inhoud/overzicht-stages/stage-bij-de-nederlandse-permanente-vertegenwoordiging-bij-de-vn-organisaties-in-wenen

Contact details

Name:
PV VN Wenen
Email:
wev@minbuza.nl
Address
Opernrin5
1010 Wenen
Telephone:
+43 1 58939