Logo Utrecht University

Internships Career Services

Internships

Stage-/afstudeeropdracht energie-infrastructuur systemen

Type:
Regular internship
Description

Iedereen in Nederland maakt gebruik van energie, vaak in de vormen van elektriciteit en gas (warmte). Om te voorzien in onze warmtebehoefte zijn we op dit moment afhankelijk van onze gasinfrastructuur, maar de behoefte om alternatieven hiervoor te ontwikkelen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Een alternatief is het verder uitrollen van warmtenetten, echter kennen conventionele warmtenetten ook specifieke beperkingen. Op dit moment werkt een consortium van partijen binnen het TKI WINST project aan een verkenning van de kansen van een lage temperatuur warmtenet. Voorzien is dat we daarbij effectiever gebruik maken van de beschikbare (en nu nog vaak geloosde) restwarmte.
Een energie-infrastructuur is een complex geheel van meerdere componenten en aspecten. Het uiteindelijke doel van het totale TKI WINST project is dat de technische/economische haalbaarheid en consequenties/beperkingen van een innovatieve warmte-infrastructuur inzichtelijker worden. Alle partijen binnen het TKI WINST consortium brengen eigen expertise mee om de centrale vraag uiteindelijk beter te kunnen beantwoorden. Onder begeleiding van DNV GL zijn er op dit moment stage- en afstudeermogelijkheden op deelaspecten binnen het TKI WINST project. Concrete voorbeelden hiervan zijn de vragen:
- Wat is de in Nederland beschikbare hoeveelheid van (rest)warmte? Waar in Nederland is deze geconcentreerd? Welke informatiebronnen bieden hier het juiste inzicht over? Wat weerhoud partijen ervan om deze restwarmte beschikbaar te stellen? Etc.
- Welke combinaties van systemen zijn er nodig/noodzakelijk om warmte zoals geleverd via een lage temperatuur restwarmte-infrastructuur nuttig te maken voor afnemers zoals huishoudens? Een voorbeeld kan zijn de koppeling tussen een warmtepomp / warmtenet en de (technische) randvoorwaarden voor een dergelijke combinatie.

Profile

Geschikte kandidaten herkennen zichzelf in het volgende:
- Zijn intrinsiek geïnteresseerd in vraagstukken omtrent de energietransitie
- Hebben affiniteit met energie en techniek
- Zijn de Nederlandse taal goed machtig
- Assertieve mindset en bereid om informatie te zoeken via professionele netwerken
- Zelfstandige werker, maar functioneert ook goed binnen een projectteam
- Ingeschreven aan HBO of WO, minimaal 3e jaars
- Beschikbaar voor minimaal 3 maanden. Vanaf 1 september 2017 of eerder
- (Pré) Hebben inzicht in het functioneren van energie infrastructuren
- (Pré) Hebben een persoonlijke aanbeveling van een HBO/WO docent

Application Procedure

Stuur bij interesse een korte motivatie (max 1 A4), recent CV en cijferlijst aan Monique van Ree (monique.vanree@dnvgl.com). Voor deze positie staat geen deadline; interessant bevonden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van DNV GL in Arnhem.

Desired Academic Background
Economics and Governance Mathematics and Information Sciences, Earth and Sustainability
Preference for bachelor or master student:
No preference
Starts:
September
Length:
minimaal 3 maanden
Occupation:
Voltijd
Language:
Dutch
Apply Before:
01/09/2017

Organization

Name:
DNV GL Netherlands B.V.
Additional:
Renewable Energy Technology
Address
Utrechtseweg 310-B50
6812AR Arnhem
Website:
https://www.dnvgl.com/

Contact details

Name:
M. van Ree
Email:
monique.vanree@dnvgl.com
Address
Utrechtseweg 310-B50
6812AR Arnhem
Telephone:
0263562625