Logo Utrecht University

Internships Career Services

Internships

Meewerkstage Zorginhoudelijk Adviseur Wlz en Wijkverpleging

Type:
Regular internship
Description

Onze klanten betalen zorgpremie. Best veel ook. Maar de zorg kost ook veel geld. Als je ziek wordt, het schiet in je rug, of je krijgt een splinter in je oog, dan kun je gelukkig naar een huisarts. In de meeste gevallen kan hij je dan snel en adequate zorg verlenen. De rekening van die huisarts zie je over het algemeen niet. Die gaat rechtstreeks naar ons, de zorgverzekeraar. En wij betalen die dan. Daarvoor hebben we immers je premie ontvangen. We controleren of de rekening die de zorgverlener indient correct is. Verder gaan we na of de zorg die wordt gedeclareerd ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en overeenkomt met wat onze klant nodig had.

Eén van de controles die we doen is de materiële controle. Materiële controle is een onderzoek waarbij we voor zorgverleners inzichtelijk maken hoe zij presteren ten opzichte van hun collega’s. Hiervoor monitoren we continu de declaraties van zorgaanbieders. Bij dit proces zijn onze zorginhoudelijk adviseurs betrokken. Zij geven advies over de opzet van controles en beoordelen de rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg. Dit doen zij vanuit hun zorginhoudelijke achtergrond en kennis van de ontwikkelingen in het zorgveld.

De stage betreft een meewerkstage in dit materiële controle proces, specifiek gericht op de rol van zorginhoudelijk adviseur binnen de langdurige zorg (Wlz en Wijkverpleging). Alhoewel een exacte stage-opdracht samen gaan beschrijven en afstemmen met alle betrokkenen omvatten werkzaamheden de volgende aspecten
- meekijken en adviseren bij het opzetten van materiële controles bij zorgaanbieders op te onderzoeken thema’s.
- meewerken aan uitvoering van materiële controles (via rapportages danwel locatiebezoeken);
- ondersteunen van de zorginhoudelijk adviseurs bij de beoordeling van de rechtmatigheid van geleverde zorg
- rapporteren van de bevindingen van materiële controles aan de specialist, voor communicatie naar de zorgaanbieders en voor de verantwoording naar interne en externe toezichthouder.

In samenwerking met jou en je opleiding formuleren we uiteraard een voor beiden relevante en inhoudelijk sterke meewerkstage.

Profile

Om te beginnen volg je succesvol een (financieel of bedrijfs) economische opleiding op hbo- of wo-niveau en zit je in het 3e of 4e jaar van je studie. Of je volgt een zorginhoudelijke opleiding (bij voorkeur hbo-verpleegkundige) en je zit in het 3e of 4e jaar van je studie. Uiteraard heb je affiniteit met zorg, verzekeren danwel financial services. Wat daarnaast belangrijk is dat anderen jou typeren als markt- en klantgericht; open, positief, pro-actief in de benadering van vraagstukken en uitstekend in staat je visie zowel schriftelijk als mondeling te verwoorden. Uiteraard versterk je ons kort en gericht, we verwachten van je dat je, met onze hulp, je materie snel eigen maakt.

Application Procedure

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Miranda van Zijl, Corporate Recruiter, op 06 22867990 (bel/app/sms) of solliciteer direct via de website. We ontvangen graag je cv en je overtuigende motivatie waaruit jouw affiniteit met deze stage blijkt.

Desired Academic Background
Health and Life Sciences
Preference for bachelor or master student:
No preference
Starts:
September
Length:
5 months
Occupation:
Voltijd
Language:
Dutch
Compensation:
450
Apply Before:
01/08/2017

Contact details

Name:
Sylvia Wools
Email:
sylvia.wools@achmea.nl
Address
Storkstraat 8-10
3833 LB Leusden
Telephone:
0613721102